Dit is waarom goed vastgoedbeheer zo belangrijk is

Vastgoedbeheer

Het is onmisbaar om goed vastgoedbeheer te hanteren. Dit geld zowel voor beleggers als voor vastgoedexploitanten. Het rendement zorgt ervoor dat alle lasten op tijd worden betaald. Financiering en investering spelen hier een belangrijke rol in. De lasten die daarbij komen kijken kunnen sterk variëren. Om een pand bewoonbaar te houden, moet er namelijk worden geïnvesteerd in onderhoud en kwaliteit.

Vastgoed krijgt bovendien te maken met verduurzaming en met mutatieonderhoud. Een pand moet aantrekkelijk blijven. Dit kan alleen door te investeren in belangrijke zaken die de kwaliteit overeind houden. Alle maandlasten zoals de hypotheek blijven doorlopen. Onderhoud is van levensbelang omdat er anders kan is op executieverkoop. De eigenaar heeft plichten waaraan hij zich moet houden om een pand zo goed mogelijk te laten functioneren.

Wat wordt er verstaan onder vastgoedbeheer?

Je beheert met vastgoedbeheer panden zoals de eigenaar zou doen. Zowel de eigenaar als speciale externe vastgoedbeheerders zijn bevoegd om dit beheer uit te voeren. Vastgoedbeheer geld meestal voor panden die worden verhuurd. De huurders hebben rechten. De vastgoedbeheerders zorgen ervoor dat een pand veilig is en dat het volledig functioneert. Een vastgoedbeheerder voert onder andere de volgende taken uit:

– Huurincasso
– Excasso
– Servicebijdragen
– Onderhoud
– Renovatie
– Klachtenafhandeling
– Financiële verantwoordelijkheden
– Afhandeling van servicekosten

Gebonden aan strenge regels

Een vastgoedbeheerder moet aan strenge eisen voldoen. Sociale huurwoningen moeten aan een puntenstelsel voldoen. De waarde wordt aan de hand hiervan vastgesteld. Als een vastgoedbeheerder de zaken niet op orde heeft, kan de verhuurder juridische acties ondernemen. De huurcommissie kan zich er dan mee gaan bemoeien.

Personen die gespecialiseerd zijn in vastgoedbeheer kennen de regels en eisen. Ze weten ook veel over het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden en het eventueel inschakelen van externe onderhoudspartijen. De specialisten hebben toegang tot software en data om zo alle kennis bij te houden op het gebied van vastgoedbeheer. Ze weten hoe vastgoedbeheer professioneel kan worden ingezet zonder tegen problemen aan te lopen.

Zelf niet aan beginnen als privé-eigenaar

Vooral particulieren kunnen baat hebben bij externe vastgoedbeheerders. Ook omdat ze anders zelf in box 3 belast worden. Particuliere eigenaren kunnen dit soort taken dan ook beter uit handen geven aan vakkundige specialisten. Daarbij komt het feit naar boven dat particuliere eigenaren kennis moeten hebben van vastgoedbeheer. Zonder deze kennis is de kans op problemen groot. Bedrijven die in deze tak werken beschikken over specialistische afdelingen. Elke afdeling kan weer een andere taak oppakken. Denk aan de financiële afdeling, verhuurafdeling, logistieke afdeling en onderhoudsafdeling.

Beheerders brengen een fee in rekening. De hoogte daarvan hangt af van het soort vastgoed en van de opbrengst van de huur. Een beheerder kan volgens een praktisch plan werken. De voortgang van de werkzaamheden kan worden gevolgd en gerapporteerd. Dit betekent dat er ook toezicht plaatsvind op de kwaliteit van de werkzaamheden. Er wordt bijvoorbeeld gewerkt aan inventarisatie, een plan op lange termijn en een plan van aanpak voor taken en werkzaamheden.

Intake

Bovendien vindt er een intake plaats. Alle onderdelen zoals de staat van het pand, onderhoudsgeschiedenis en verhuurcontracten worden in kaart gebracht. Ook wordt de visie van de eigenaar beoordeeld. Alle wensen van de eigenaar worden meegenomen tijdens het intakeproces. Denk hierbij aan de termijn dat het pand in bezit moet zijn, onderhoud en hoe de overdracht van de voortgang verloopt. Verder zal de vastgoedbeheerder een goed onderhoudsplan samenstellen van meerdere jaren. De eigenaar kiest een budget hiervoor. Het plan wordt na akkoord uitgevoerd, waarbij aannemers worden ingeschakeld voor de werkzaamheden. De technisch beheerder controleert of de aannemer de taken succesvol heeft volbracht.

Financieel plan

De beheerders stellen bovendien ook een financiële begroting van meerdere jaren op. Deze begroting wordt samengesteld op basis van het jaarbudget. Hierin zijn opbrengsten van de huur en uitgaven meegenomen. Maandelijks wordt er een verantwoording afgelegd door de specialist met een digitale huurafrekening. Winst wordt altijd aan de eigenaar betaald. Extra kosten moeten aan de beheerder betaald worden. Soms compenseert de volgende maandhuur deze kosten.

Tevredenheid van de huurders

Huurderstevredenheid is een belangrijke factor als het gaat om rendement. Daarom moeten beheerderstaken goed worden uitgevoerd. Dit betekent ook dat eventuele huurverhogingen maanden voor de ingangsdatum gecorrespondeerd moeten worden met de huurders. Huurcontracten moeten helder zijn, klachten moeten naar tevredenheid worden afgehandeld en onderhoudstaken moeten vlot worden opgepakt. Het is voor sommige vastgoedbeheerders helaas een moeilijke opgave om dit resultaat te behalen.

De vastgoedbeheerder dient kwaliteiten in huis te hebben. Denk hierbij aan eigenaren adviseren, investeren in duurzaamheid, renovatie en leegstand beperken. Ook moet een pand op een aantrekkelijke manier op de markt worden gebracht. Deze eisen zorgen er bovendien voor dat de huurprijs en kwaliteit van het pand in verhouding staan.

Overeenstemming

Zowel de eigenaar als de vastgoedbeheerder moeten tevreden zijn. Ingewikkelde taken worden overgenomen door de beheerder. De eigenaar hoeft deze last niet meer op zich te nemen. Verder streeft de vastgoedbeheerder naar panden die langdurig bewoonbaar blijven en goede beleggingsresultaten behalen. Deze zaken zijn dus compleet onmisbaar voor de eigenaar die hier zijn rendement uit behaald.

Leave a Reply

Your email address will not be published.