Opbrengst zonnepanelen verhogen, hoe doe je dat?

Zonnepanelen

Het is een behoorlijke investering om zonnepanelen op je het dak van je huis te plaatsen. Zoals met elke investering wil je daar een zo goed mogelijk rendement uit halen. Als je geld duurzaam wilt besteden, dan kan je ook kiezen voor een betere isolatie van je woning of een andere vorm van verwarming ervan, of het vervangen van je auto met brandstofmotor door een met elektrische aandrijving. De subsidiepot van dit jaar voor de aanschaf van een elektrische auto is leeg. Voor woningisolatie kan subsidie worden verkregen. Datzelfde geldt voor een warmtepomp, een zonneboiler en een warmtenetaansluiting. Voor zonnepanelen wordt geen subsidie meer gegeven, maar desondanks kunnen die een hele goede investering zijn.

Dakscan zonnepanelen

Voordat je zonnepanelen gaat aanschaffen, is het goed om een dakscan uit te voeren. Het doel daarvan is te bepalen op welke manier je de beschikbare ruimte op je dak zo goed mogelijk voor zonnepalen kunt benutten, welk type zonnepanelen in jouw geval het beste is, wat de verwachte zonnepanelen opbrengst is en wat daardoor de besparing op je elektriciteitsrekening zal zijn. De stroomopbrengst hangt mede af van de windrichting waarin de panelen liggen, hun hellingshoek en de schaduwwerking. Qua windrichting geeft het zuiden het beste resultaat. De optimale hellingshoek ligt tussen de 30º en 35º. Ook bij een andere windrichting en/of hellingshoek kan de stroomopbrengst nog altijd de moeite lonen. Het is zinvol om van de stroomopbrengst vooraf een inschatting te hebben.

Hoeveel vermogen en de benutting daarvan

Bij het vermogen van de zonnepanelen die je laat plaatsen, hou je rekening met je stroomverbruik van nu en in de toekomst. Zonnepanelen gaan namelijk vele jaren mee. Als er op een gegeven moment meer stroom wordt geproduceerd dan je nodig hebt, dan kan je de overbodige stroom aan het lichtnet leveren. Daarvoor krijg je een vergoeding. Je kunt ook elektrische stroom opslaan in batterijen. De afweging is dan tussen aan de ene kant hoeveel capaciteit je laat plaatsen en de kosten daarvan, en aan de andere kant wat je daarmee op je elektriciteitsrekening kunt besparen, inclusief de vergoeding voor teruglevering aan het lichtnet. Voordat je eventueel elektrische energie gaat opslaan, zul je ook daar een kosten en baten analyse van dienen te maken. Het is altijd nuttig om de plannen van de regering en je elektriciteitsleverancier in de gaten te houden.

Het onderhoud van zonnepanelen

Zoals al is opgemerkt, gaan zonnepanelen lang mee. We praten dan over 25 jaar en meer. Van de omzetter, die de stroom geschikt maakt voor het gebruik in huis, is dat zo’n 15 jaar. Om de stroomproductie zo hoog mogelijk te houden, is een regelmatig onderhoud aan een zonnepaneleninstallatie wenselijk. Reinig de panelen regelmatig of laat dat doen. Dat is laatste is aan te raden, omdat er speciale schoonmaakmiddelen en materialen voor nodig zijn. Als zonnepanelen bedekt raken met vuil, zoals vogelpoep, wordt de stroomproductie minder, omdat het vuil de zonnestraling hindert. Panelen kunnen erdoor zelfs beschadigen of defecten opleveren. Laat de zonnepanelen eens per jaar controleren en doormeten. Hoe is de stroomopbrengst? Werkt alles nog zoals het moet en zijn er eventueel storingen. Met die controle kan je onder meer constateren of er wellicht een zonnecel niet meer werkt.

Leave a Reply

Your email address will not be published.